Fundacja Aegis

Fundacja Aegis powstała, aby pomóc przerodzić pomysły związane z otwartym oprogramowaniem, otwartymi standardami, otwartymi danymi i interoperacyjnością w żywe projekty. Fundacja oferuje projektom, którymi się opiekuje doradztwo w dziedzinie technologii, prawa i biznesu, a także obejmuje projekty ochroną prawną w różnym zakresie. Fundacja Aegis zajmuje się także działalnością wydawniczą - na tym polu głównym zadaniem fundacji jest zapewnienie polskiej społeczności zgromadzonej wokół otwartych projektów dostęp do wiedzy, wiadomości i materiałów szkoleniowych.

Doradztwo projektowe

Fundacja Aegis oferuje doradztwo w dziedzinie technologii, zarządzania projektami, biznesu oraz rozwoju i samodoskonalenia. Do dyspozycji członków projektów znajdujących się pod egidą fundacji są eksperci z branży tworzenia projektów, zarządzania projektami, informatyką, telekomunikacją i biznesem.

Ochrona prawna

Fundacja Aegis oferuje członkom projektów znajdujących się pod jej egidą ochronę i wsparcie prawne w szerokim zakresie. Ochrona prawna skierowana jest w szczególności do nowopowstających projektów - to tak zwane "zbrojne ramię" fundacji.

Działalność wydawnicza

Fundacja Aegis zajmuje się działalnością wydawniczą związaną z wiedzą, informacjami i materiałami naukowymi z dziedziny otwartego oprogramowania, otwartych standardów i interoperacyjności. Fundacja tworzy własne tytuły, ale także obejmuje patronatem i wsparciem projekty tłumaczeń i przekładów.